Odontologia integrativa

integativa img

Què és?

L'Odontologia Integrativa és un enfocament holístic que considera la salut dental en relació amb tot el benestar del pacient, abordant no només els problemes bucals, sinó també el seu impacte a la salut general i l'equilibri del cos.

Combina pràctiques dentals tradicionals amb enfocaments integradors per aconseguir un tractament complet i personalitzat, cercant no només la salut bucal, sinó també el benestar integral del pacient.