Pròtesis i rehabilitació oral

integativa img

Què és?

La pròtesi i la rehabilitació oral constitueixen àrees de l'odontologia dedicades a restablir la funció i l'estètica bucal mitjançant procediments i dispositius específics. Aquestes disciplines aborden situacions on les dents han patit pèrdua, dany o deteriorament, amb la finalitat de recuperar la salut oral i millorar la qualitat de vida del pacient.

En termes senzills, la pròtesi oral se centra en la substitució de dents absents o danyades a través de dispositius protètics, com dentadures, ponts o implants dentals. Aquests elements es dissenyen per imitar l'aparença i la funció de les dents naturals, permetent al pacient recuperar la capacitat de mastegar, parlar i somriure de manera efectiva.

D'altra banda, la rehabilitació oral involucra un enfocament més integral, considerant no només la restauració de les dents, sinó també l'avaluació i el tractament de condicions que afecten la salut bucal en conjunt. Això pot incloure la correcció de maloclusions, la rehabilitació de l'articulació temporomandibular (ATM) i la millora estètica mitjançant procediments com blanquejament dental o reconstrucció del somriure.